Vol 7, No 11 (2020)

November 2020

Table of Contents

Original Research Articles

Guljar Hossain, Enayet Hossain, Ferdaus Ahammed, Mohammed R. Kabir, Gobinda Karmaker, Iqbal A. Chowdhury, Mirza M. Mursalin, Atonu Das
DOI: 10.18203/2349-3933.ijam20204510
PDF
1614-1618
Solaiman Mia, Goutam Kumar Acherjya, Paritosh Kumar Ghosh, Mahfuzur Rahman, Quazi S. Islam
DOI: 10.18203/2349-3933.ijam20204417
PDF
1619-1621
Hamong Suharsono, Ketut Suryana, Mochamad P. Pujasakti
DOI: 10.18203/2349-3933.ijam20204511
PDF
1622-1625
Ivany Lestari Goutama, Hendsun ., Yohanes Firmansyah, Ernawati Su
DOI: 10.18203/2349-3933.ijam20204512
PDF
1626-1634
Sudam V. Khedkar, Sudeep Kumar, Praveen Patil, Anant A. Takalkar
DOI: 10.18203/2349-3933.ijam20204426
PDF
1635-1640
Naz Perween, Dakshina Bisht, Suprabha Chandran, Aroop Mohanty, Shyam K. Kumar
DOI: 10.18203/2349-3933.ijam20204513
PDF
1641-1646
Purwa Doke, Jitendra S. Oswal, Disha A. Padalkar, Mohit P. Jain
DOI: 10.18203/2349-3933.ijam20204514
PDF
1647-1651
Laxmi Nand, Rakesh Kumar, Kamal Kumar
DOI: 10.18203/2349-3933.ijam20204515
PDF
1652-1657
Sachinkumar K Khade, Sudeep Kumar, Digvijay S. Hodgar
DOI: 10.18203/2349-3933.ijam20204516
PDF
1658-1663
Gurrala Radhakrishna, Anil Kumar, Gurrala Kartheek Krishna
DOI: 10.18203/2349-3933.ijam20204517
PDF
1664-1669
Niranjan Ganesh Kanagarajan, Reema Ningthoukhongjam, Robinson Ningshen, Thangjam G. Singh, Vikie Khruomo
DOI: 10.18203/2349-3933.ijam20204518
PDF
1670-1676
Soumish Sengupta, Supriyo Basu, Kadambari Ghosh, Subhrajyoti Sengupta
DOI: 10.18203/2349-3933.ijam20204519
PDF
1677-1681
Akriti Kashyap, Gurpreet Kaur, Preeti Tripathi, Arijit Sen
DOI: 10.18203/2349-3933.ijam20204520
PDF
1682-1686
Rakesh Kumar, Vandana Rana, Varghese Koshy, Vandana Gangadharan, George Koshy
DOI: 10.18203/2349-3933.ijam20204521
PDF
1687-1694
Prashant Kumar, Rashi Jha, Prawin Kumar Sinha
DOI: 10.18203/2349-3933.ijam20204523
PDF
1705-1711
Brinda Prasanna Kumar, Adarsh Eregowda, Sahana Manjunath
DOI: 10.18203/2349-3933.ijam20204524
PDF
1712-1716
Debasish Deb, Yumnam Nandabir Singh, Naorem Bimol Singh
DOI: 10.18203/2349-3933.ijam20204525
PDF
1717-1720
Anant Parasher, Vishakha Saini, Ajay Saini, Rashmi Ranjan Barik, Abhinav Aggarwal, Javed Khan
DOI: 10.18203/2349-3933.ijam20204526
PDF
1721-1725
Ketut Suryana, Hamong Suharsono, Mochamad P. Pujasakti
DOI: 10.18203/2349-3933.ijam20204527
PDF
1726-1730
Sayonee Das, Abhijit Ray
DOI: 10.18203/2349-3933.ijam20204528
PDF
1731-1737
Waseem Ramzan Dar, Sunil Kumar Gupta, Afzal Ahmad
DOI: 10.18203/2349-3933.ijam20204529
PDF
1738-1742
Krossnunpuii ., Febiola Kharkongor
DOI: 10.18203/2349-3933.ijam20204530
PDF
1743-1746

Case Series

Dnyanesh N. Morkar, Ankita Aneja, Rishabh Agarwal
DOI: 10.18203/2349-3933.ijam20204531
PDF
1747-1750

Case Reports

Ziyad Almushayti
DOI: 10.18203/2349-3933.ijam20204442
PDF
1751-1752
Soumish Sengupta, Ranjan K. Dey, Abhishek Sati, Kadambari Ghosh
DOI: 10.18203/2349-3933.ijam20204532
PDF
1753-1755
Avtar Singh Dhanju, Deepshikha Singla, K. Thiyagu, Manisha Khubber, Pranjali Batra, Namit Gupta, Praneet Manekar, Upasna Ajmani
DOI: 10.18203/2349-3933.ijam20204533
PDF
1756-1758
Prannoy Paul, Asha Biju
DOI: 10.18203/2349-3933.ijam20204534
PDF
1759-1761