Vol 9, No 9 (2022)

September 2022

Table of Contents

Original Research Articles

Pande Made Andikayasa, Ketut Suryana, Ida Ayu Jasminarti Dwi Kusumawardani, Ni Wayan Candrawati, Ni Luh Putu Eka Arisanti, I. Gede Ketut Sajinadiyasa, Ida Bagus Ngurah Rai
DOI: 10.18203/2349-3933.ijam20222096
PDF
903-909
Katarina D. Sartika, I. Wayan Sunaka
DOI: 10.18203/2349-3933.ijam20222097
PDF
910-915
Raman Sharma, Kajal Khajuria
DOI: 10.18203/2349-3933.ijam20222050
PDF
916-918
Sreeram P., Prabash Prabhakaran
DOI: 10.18203/2349-3933.ijam20222085
PDF
919-923
Haamid Ismail, Farhana Fayaz
DOI: 10.18203/2349-3933.ijam20222098
PDF
924-927

Systematic Reviews

Jalpa D. Patel, Akshay M. Patel, Shilpa B. Donga
DOI: 10.18203/2349-3933.ijam20222099
PDF
928-934

Case Reports

Steven Johanes Adrian, I. Made Suma Wirawan
DOI: 10.18203/2349-3933.ijam20222100
PDF
935-938
Dewi Hanifa Primanelza, Arvin Pramudita, Riza Mansyoer
DOI: 10.18203/2349-3933.ijam20222101
PDF
939-941
Agus Dody Pranata Suadi Putra, Dewa Ayu Rina Wiana Dewi, I. Made Suma Wirawan
DOI: 10.18203/2349-3933.ijam20222102
PDF
942-945
Agnes Theodora, Ketut Suryana
DOI: 10.18203/2349-3933.ijam20222103
PDF
946-950
Ray Ratnansari Giri, Ketut Suryana
DOI: 10.18203/2349-3933.ijam20222104
PDF
951-954
Navnoor Singh, Warren Fernandes, Bolivia C. A. Fernandes
DOI: 10.18203/2349-3933.ijam20222105
PDF
955-957
Lakshmipriya Kalidindi, Mohana Linkeshavan, Mahendra Kumar Kalappan, Jagadeesan Mohanan, Kannan Rajendran
DOI: 10.18203/2349-3933.ijam20222106
PDF
958-960
Fahad Dadu, Sathish Kumar, Sadhana R., Ramkumar M., Magesh Kumar
DOI: 10.18203/2349-3933.ijam20222107
PDF
961-963
Sumanyu Saxena, Atahar Khalid
DOI: 10.18203/2349-3933.ijam20222108
PDF
964-966
Jitu Patel, Sandipkumar Chaudhari, Jimitkumar Patel, Sonalben Chaudhary
DOI: 10.18203/2349-3933.ijam20222109
PDF
967-969
K. Siva Kumar, B. Lakshmi, R. Abarna Lakshmi, Ashish Jain
DOI: 10.18203/2349-3933.ijam20222110
PDF
970-972
Sushmita Vinod, Prasanth Gururaj, Gangadharan Vadivelu
DOI: 10.18203/2349-3933.ijam20222111
PDF
973-975

Review Articles

Nisha Mariam Thomas, Shital Mahajan
DOI: 10.18203/2349-3933.ijam20222112
PDF
976-980
M. S. Reddy, E. Mohandas, Mrugesh Vaishnav, Philip John, Suresh Kumar, Uttam Garg, Bharat Shah, Jayanta Das
DOI: 10.18203/2349-3933.ijam20222113
PDF
981-988