Vol 7, No 6 (2020)

June 2020

Table of Contents

Original Research Articles

Chintha Venkata Subrahmanyam, Mahesh Vidavaluru
DOI: 10.18203/2349-3933.ijam20202070
PDF
887-892
Swarnendu Datta, Ushnish Chakrabarty, Priyanka Chakrabarty, Plaban Mukherjee
DOI: 10.18203/2349-3933.ijam20202036
PDF
893-898
Dibyendu Mukherjee, Suman Naiya, Suvajit Chakraborty, Rahul D. Chakrabarty, Sucharita Patra
DOI: 10.18203/2349-3933.ijam20202066
PDF
899-905
Raveendra K. R., Suraj S. Hegde
DOI: 10.18203/2349-3933.ijam20202102
PDF
906-911
Manoj Gupta, Pinki Sharma, Sumit Kumar Vishwakarma, Lokesh Bhalke, Umesh Kumar Chandra
DOI: 10.18203/2349-3933.ijam20202103
PDF
912-915
Narendra Singh, Lalit Kumar, Desh Nidhi Singh
DOI: 10.18203/2349-3933.ijam20202104
PDF
916-923
Prem Kumar Thota, Rajesh Dake
DOI: 10.18203/2349-3933.ijam20202105
PDF
924-927
Mridul Khanna, Devinder Singh Mahajan
DOI: 10.18203/2349-3933.ijam20202106
PDF
928-935
Poonam Gupta, Dipesh Agarwal, Ajeet Kumar Chaurasia, Arvind Gupta
DOI: 10.18203/2349-3933.ijam20202107
PDF
936-939
Libin Mathew, Naveen Pandhi, N. C. Kajal, Guneet .
DOI: 10.18203/2349-3933.ijam20202108
PDF
940-947
Prafulla Kumar Dash, Smrutiranjan Behera, Nirmal Chandra Sahoo, Roma Rattan, Saroj Kumar Tripathy
DOI: 10.18203/2349-3933.ijam20202109
PDF
948-953
Yogendra Jamra, Dharmendra Jhavar, Dharshan Gowda, Sumit Kumar Vishwakarma, Umesh Kumar Chandra
DOI: 10.18203/2349-3933.ijam20202110
PDF
954-957
Anuradha V. Pai, Anushka B. Paithankar, Jyotsna R. Bankhele, Harshal M. Dixit
DOI: 10.18203/2349-3933.ijam20202111
PDF
958-964
C. R. Choudhary, Suresh Kumar Yogi, Gopal Purohit, Hemant Borana, Govind Desai, Satish Chandra Sharma
DOI: 10.18203/2349-3933.ijam20202112
PDF
965-970
Divya V. Patil, Tarun Kumar Dutta
DOI: 10.18203/2349-3933.ijam20202113
PDF
971-976
Narendra Singh, R. K. Varma, Richa Giri, Punit Varma, Seema Dwivedi, Lalit Kumar
DOI: 10.18203/2349-3933.ijam20202114
PDF
977-982
Prakash Ranjan, Jayanta K. Das
DOI: 10.18203/2349-3933.ijam20202115
PDF
983-988
Chaitali Kakadiya, Mandip Goyal, C. R. Harisha, V. J. Shukla
DOI: 10.18203/2349-3933.ijam20202116
PDF
989-996
Dharmendra Jhavar, Neha Kirti, Sumit Kumar Vishwakarma, Umesh Kumar Chandra, Vinod Verma
DOI: 10.18203/2349-3933.ijam20202117
PDF
997-1000
Rama Kishan Saran, Ravindra Purohit, Pradeep K. Sharma, M. K. Chhabra, Gordhan Chaudhary
DOI: 10.18203/2349-3933.ijam20202118
PDF
1001-1004
Navneet Agrawal, Dharmendra Tiwari
DOI: 10.18203/2349-3933.ijam20202119
PDF
1005-1008
Guixing Xu, Dawei Liu, Fang Xiao, Donghua Zheng
DOI: 10.18203/2349-3933.ijam20202120
PDF
1009-1012
Mohammed Jaleel P., S. Bhagyabati Devi, Ningthoukhongjam Reema, Thangjam Gautam Singh, Dhileeban Maharajan P.
DOI: 10.18203/2349-3933.ijam20202121
PDF
1013-1018
Naman Agrawal, Dharmendra Jhavar, Rupal Choudhary
DOI: 10.18203/2349-3933.ijam20202122
PDF
1019-1023
Narendra Singh, R. K. Varma, Richa Giri, Punit Varma, Seema Dwivedi, Lalit Kumar
DOI: 10.18203/2349-3933.ijam20202123
PDF
1024-1028

Case Reports

Anant Parasher, Prabhat Gautam Roy, Soumya Inamadar
DOI: 10.18203/2349-3933.ijam20202124
PDF
1029-1031

Short Communication

Ansh Chaudhary, Bhupendra Chaudhary
DOI: 10.18203/2349-3933.ijam20202065
PDF
1032-1034

Review Articles

Abhishek Pathak, Subhash Ranjan, Anvesh Rathore, Rajan Kapoor, Alpana Gupta
DOI: 10.18203/2349-3933.ijam20202125
PDF
1035-1039
Vinay K., Akhila Rao K.
DOI: 10.18203/2349-3933.ijam20202126
PDF
1040-1043
Ajit Menon, Joy Thomas, N. R. Ichaporia, Prasant Kumar Sahoo, T. Govindan Unni
DOI: 10.18203/2349-3933.ijam20202127
PDF
1044-1052

Letter to the Editor

Ansh Chaudhary, Bhupendra Chaudhary
DOI: 10.18203/2349-3933.ijam20202077
PDF
1053-1054