Vol 7, No 5 (2020)

May 2020

Table of Contents

Original Research Articles

Prakash K. G., Rashmi S.
DOI: 10.18203/2349-3933.ijam20201605
PDF
728-732
Kishan Raj K.
DOI: 10.18203/2349-3933.ijam20201606
PDF
733-736
Thyagaraj ., Manjushree Mohan, Sreedevi .
DOI: 10.18203/2349-3933.ijam20201607
PDF
737-740
Gaurav Gupta, Mohammad Aquiqe, Richa Giri, Shivendra Verma
DOI: 10.18203/2349-3933.ijam20201608
PDF
741-744
Vijaykumar Gaikwad, J. K. Deshmukh, Prachi Deshmukh, Anant A. Takalkar
DOI: 10.18203/2349-3933.ijam20201609
PDF
745-749
Kaushik Saha, Dipa Saha
DOI: 10.18203/2349-3933.ijam20201506
PDF
750-753
Damanpreet Singh, Gurinder Mohan, Arshdeep Bansal
DOI: 10.18203/2349-3933.ijam20201522
PDF
754-759
Kaushik Saha, Dipa Saha
DOI: 10.18203/2349-3933.ijam20201507
PDF
760-763
Praveen M. P., Lokesh Shanmugam, P. Arun Prasath
DOI: 10.18203/2349-3933.ijam20201559
PDF
764-769
Dibyendu Mukherjee, Suman Nandi, Soumyabrata Roy Chaudhuri, Sucharita Patra, Mithun Roy
DOI: 10.18203/2349-3933.ijam20201564
PDF
770-776
Narendra Singh, R. K. Varma, Richa Giri, Punit Varma, Seema Dwivedi, Lalit Kumar
DOI: 10.18203/2349-3933.ijam20201610
PDF
777-782
Bibhu P. Behera
DOI: 10.18203/2349-3933.ijam20201611
PDF
783-789
Nagapraveen Veerapu, Ravi Kumar Philip Bear, Subbarao Varikuti, Jayakrishna Kurada
DOI: 10.18203/2349-3933.ijam20201612
PDF
790-794
Santhosh Jadhav, H. S. Natraj Setty, Bhanu Prakash, Yeriswamy M. C., Arunkumar Ullegaddi, Babu Reddy, Sathwik Raj, Rahul Patil, T. R. Raghu, C. N. Manjunath
DOI: 10.18203/2349-3933.ijam20201613
PDF
795-799
Esther I. Nonye-Enyidah, Terhemen Kasso
DOI: 10.18203/2349-3933.ijam20201614
PDF
800-803
Rakesh K. Yadav, Raj K., Kachnar V., Manoj K. Mathur, Amitabh D. Shukla
DOI: 10.18203/2349-3933.ijam20201615
PDF
804-808
Anusha A. M., Sinju Rajan, Annamala P. T., Govindanunni T.
DOI: 10.18203/2349-3933.ijam20201616
PDF
809-813
Thyagaraj ., Sreedevi T.
DOI: 10.18203/2349-3933.ijam20201617
PDF
814-816
Unnati Saxena, Anuradha Nischal, Anil Nischal, Abbas Ali Mahdi, Manu Agarwal, Adarsh Tripathi
DOI: 10.18203/2349-3933.ijam20201618
PDF
817-824
Kausik Munsi, Sayonee Das, Ramiz Islam, Parvez Shahide Biswas, Satyabrata Ganguly, Mayur Bahan Mukherji
DOI: 10.18203/2349-3933.ijam20201619
PDF
825-828
Anjali Shivpuje, Pradeep Singhal
DOI: 10.18203/2349-3933.ijam20201620
PDF
829-834
Nagaraja B. S., Manjula J.
DOI: 10.18203/2349-3933.ijam20201621
PDF
835-839
Alrashdi Mousa N., Alrasheedi S. M., Alsulmi H. A., Alenazi Majed, Daghasi Hassan, Bedaiwi M.
DOI: 10.18203/2349-3933.ijam20201622
PDF
840-844
Guixing Xu, Fang Xiao, Hua Liu, Donghua Zheng
DOI: 10.18203/2349-3933.ijam20201623
PDF
845-848
Venkatesh Amalappa Desai, Chandrakala ., Anant A. Takalkar
DOI: 10.18203/2349-3933.ijam20201624
PDF
849-852

Case Reports

Santhosh Jadhav, H. S. Natraj Setty, Shankar S., Phani Teja Mundru, Yeriswamy M. C., Babu Reddy, Jayashree Kharge, Sathwik Raj, Arunkumar Ullegaddi, Rahul Patil, T. R. Raghu, C. N. Manjunath
DOI: 10.18203/2349-3933.ijam20201625
PDF
853-855

Review Articles

Vignesh G., Tumbanatham .
DOI: 10.18203/2349-3933.ijam20201626
PDF
856-859
Anant Parasher, Pushpender Khatana
DOI: 10.18203/2349-3933.ijam20201627
PDF
860-868
Lakshmi Narayanan, Mohamed Hanifah
DOI: 10.18203/2349-3933.ijam20201628
PDF
869-874
Anant Parasher, Akshay Aggrawal
DOI: 10.18203/2349-3933.ijam20201629
PDF
875-880
Swathi Gurusamy, Lokesh Shanmugam, Arunprasath Palamalai
DOI: 10.18203/2349-3933.ijam20201630
PDF
881-886